TerapiNord - tlf 97079838
 
 
 
 
CHAKRA
 
 
 

Chakraene er energicentre, som representrer en del av vår bevissthet og kropp. Når kroppen,- og derfor også bevisstheten - ikke er i balanse, blir dette gjenspeilt i chakraene. Hvert chakra kontrollerer spesifikke kroppsdeler og kroppsfunksjoner. Samtidig representerer chakraene også spesielle deler av din bevissthet. Spennninger i kroppen kan relateres til spesifikke spenninger i bevisstheten. Kroppen kan ses som et kart, et atlas over bevisstheten.

De mest stabile strukturene i den subtile kroppen er kjent som "Hjul" (Chakraer) eller "lotuser" (padma) på grunn av måten som strømmene av energi ender hos dem eller sendes fra dem.
Ordet "hjul" indikerer at disse sentrene er i bevegelse og aktive. "Lotus" henspeiler til en plante, og akkurat som planter vokser, er de psykiske sentrene ikke fullstendig utviklede i oss, men har fortsatt igjen å åpne sine kronblader i full blomstring.
Det er syv hoved chakraer, pluss hundrevis av sekundære og tusenvis av mini chakraer kalt "nadis".
 
Chakraet kan jobbet uavhengig av andre, men også sammen, og siden de er forbundet gjennom serier med astrale og eteriske tuber og kanaler, kan de la energi passere til og fra hverandre. Chakraene roterer også i forkjellige retninger.
De i den øvrige del av kroppen regnes å rotere med klokka, mens chakraene i den nedre del av kroppen sies å rotere mot klokka.
Et chakra kan likevel bli reversert ved hjelp av viljestyrke til å gå i motsatt retning, og det er dette som hjelper oss å finne forskjellige attunements/"avstemning" ved å blande de forskjellige energiene til chakraene sammen til den avstemningen er funnet som passer for det vi skal jobbe med.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mooladhara-rotchakraet.
 
 
Dette chakraet er vår grunnstøtte. Det representerer elementet jord, og er derfor relatert til våre overlevelses-innstinkter, og til vår følelse av jording og forbindelse med kroppen vår og det fysiske plan. Ideelt sett gir dette oss helse, trygghet og dynamisk tilstedeværelse. De fire kronbladene symboliserer himmelretningene.
Plassering:
I mellomkjøttet, et lite stykke inn i kroppen mellom anus og kjønnsdelene. Påvirker: Nederste del av underliv, blodsystem, blære, bein, føtter, mannlige kjønnsorganer, jording, instinkter, overlevelse, vagina, nervesystem, rå seksualdrift, kåthet
Ubalansert:
Hemorroider, fedme, forstoppelse, impotens/frigiditet, blæreproblemer, depresjon, "spaced out", hyperaktiv, mangel på selvtillit.
 
Farge:
Rødt; jordfarger
Element:Jord
Mantra:LAM
 
Swadishthana-sakral-chakraet, seksual-chakraet
 
Dette chakraet er relatert til elementet vann, og til følelser og seksualitet. Det forbinder oss med andre gjennom følelser, begjær, fornemmelser og bevegelse. Ideelt sett bringer dette chakraet oss fluiditet og grasiøsitet, dybde i følelser, seksuell fullkommenhet og evnen til å akseptere forandringer. De seks kronbladene forbindes med de seks besværende følelsene; lyst (karma), sinne (krodha), grådighet (lobha), illusjon (moha), stolthet (mada) og misunnelse (matsarya). Plassering: Bak skambenet i ryggsøylen Påvirker: Ovarier, testikler, nyrer binyrene, befruktning foster (i magen) melkeproduksjon, hud Ubalansert: Nyreplager, muskelkramper, aggresjon, problemer med befrukning, selvfornektelse, skyldfølelse og angst, melkeproduksjon, energimangel, allergi, overdreven sjenerthet, impotens, frigiditet
 
Farge: Orange
Element: Vann
Mantra: VAM


Manipura-Solar plexus

Dette chakraet er kjent som kraft-chakraet, og er lokalisert i solar plexus. Det styrer vår personlige styrke, vilje og autonomi så vel som metabolisme. Når det er friskt gir dette chakraet oss energi, effektivitet, spontanitet og ikke-dominerende makt. Den tibladede lotusen er relatert til elementet ild. Det tredje chakraet blir også ansett som å være senteret for vår intelligens og derfor på mange måter styrt av den bevisste delen av vår bevissthet (mind). Derfor er det mange som mener at det 3. chakraet bare er aktivt mens vi er våkne. Det er her vi finner vår "personal power", vårt eget personlige kraft- og viljessenter, og det er herfra vi projiserer vår egen vilje ut i verden. Plassering: Bak navlen i ryggsøylen
Påvirker: Bukspyttkjertelen, pusten, dyp pusting, solar plexus, viljen, fordøyelsen, aktivitetsnivå
Ubalansert: Pusteproblemer, leverproblemer, matallergi, gallestein, fordøyelsesproblemer, sukkersyke, mangel på selvtillit, depresjon, angst, føler at andre kontrollerer deg eller: stormannsgalskap, overintellektuell, krevende, perfeksjonist, arbeidsnarkoman
 
Farge: Gul
Element: Ild
Mantra: RAM
 
 
Anahata, hjerte-chakraet
 
Dette chakraet er relatert til kjærlighet og er det som integrerer motsetninger i psyken; sinn og kropp, mann og kvinne, persona og skygge, ego og enhet. Et sunt fjerde chakraet tillater oss å elske dypt, ha medfølelse og ha en dyp følelse av fred. Anahatat-chakraet (hjulet av den uslåtte (lyd)) er også vidt kjent som hjerte-lotusen (hrit-padma eller hridaya-kamala). Hjertet heller enn hodet har siden gammelt av blitt sett på som den sanne broen mellom bevisstheten og kropen. Den individuerte bevissthet har også blitt beskrevet som svirrende rundt og rundt i det tolv-eikede hjertehjulet, drevet fram av sin gode og dårlige karma. Plassering: Bak hjertet i ryggsøylen Påvirker: Lunger, hjerte, armer, hender, evnen til å gi og motta kjærlighet, thymus-kjertelen
Ubalansert: Høyt blodtrykk, manisk-depressiv, astma, overkritisk, krevende, dårlig hjerte, muskelspenninger i rygg, mellom skulderbladene, kreft, paranoid, høyt blodtrykk, redsel for å gi seg hen, redsel for å være fri, livredd for avvisning, prøver å kontrollere andre gjennom penger.
 
Farge: Grønt, rosa
Element: Luft
Mantra: YAM
 
 
 
Vishuddha/Vishuddhi, hals-chakraet
 
 
Vishuddha-chakraet (rent hjul), eller vishuddhi-chakraet (hjul av renhet) er lokalisert i halsen og er derfor kalt hals-hjulet (kantha-chakra). Det er spesielt forbundet med det femte element, eter (akasha), og derfor også med lyd og hørsel. Navnet refererer antageligvis til eterens renhet, som er kilden til de andre fire elementene. Dette chakraet er også relatert til kommunikasjon og kreativitet. Her opplever vi verden symbolsk gjennom vibrasjoner, som for eksempel vibrasjonen av lyd som representerer språk. Dets seksten kronbladet er forbundet med Sanskrit vokaler, hvilket hinter til statusen dette chakraet har som et opphav tiltale, i og med at vokalene er mer primitive enn konsonantene. Plassering: I halsen
Påvirker: Hals, strupe, ører, munn, armer, hender, muskler, nerver, skjoldbruskkjertelen, kommunikasjon, kreativitet, forbindelser
Ubalansert: Influensa, forkjølelse, nakkesmerter, struma, muskelspenninger hyperaktiv, snakker ustoppelig, selvrettferdig, dogmatisk eller overbeskjeden, upålitelig, svak, problemer med å uttrykke seg
 
Farge: Blå
Element: Eter
Mantra: HAM
 
 
 
Ajna, det tredje øyet
 
 
Ajna-chakraet (kommando-hjulet) er relatert til det å se, både fysisk og intuitivt. Det åpner våre fysiske deler og vår forståelse av arketypiske nivåer. Når det er friskt lar det oss se klart, og dermed se alt bedre i perspektiv. Den tobladede lotusen viser at med sine to blader er den relatert til den naturlige polariseringen i menneskesinnet (og hjernen), som er organisert som en på/av datamaskin. Plassering: Midt i hodet bak øyenbrynssenteret
Påvirker: Pinealkjertelen, øyne, ører, nese, hjernen, intuisjon, drømmer, fantasi, klarsyn, den 6. Sans
Ubalansert: Hodepine, utslitt, diaré, uforklarlige smerter, utkjørt, blindhet, egosentrisk, manipulativ, religiøs fanatisk, autoritær, mareritt, schizofren, oversensitiv redd for suksess
 
Farge: Lilla, fiolett
Element: Lys og elektrisk, telepatisk energi
Mantra: OM


Sahasrara, krone-chakraet
 
 
Sahasrara-chakraet (hjulet med tusen eiker, den tusen-bladede lotus) relateres til bevissthet som ren oppmerksomhet. Det er vår forbindelse med den større verden bortenfor, til et tidløst, romløst sted av allvitenhet. Når det er utviklet gir dette chakraet oss kunnskap, visdom, forståelse, spirituell forbindelse og herlighet. Plassering: Toppen av hodet, issen
Påvirker: Hypofysen, tanke, informasjon, viten, samadhi, opplysning
Ubalansert: Ofte migrene, skallethet, flass, svarte ringer rundt øynene, psykotisk, konstant frustrasjon, destruktiv, ingen livsglede
 
Farge: Hvitt, lilla, gull
Element: Kosmisk energi
Mantra: Alle
 
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint