TerapiNord - tlf 97079838
RSS

Siste innlegg

Dagens ord
Dagens ord 28.8.18
dagens ord 21.8.18
Dagens ord 22.6.18
Dagens ord 19.6.18

Kategorier

Mine ord for dagen
drevet av

Min blogg

Bevissthetsøkning og dimensjonsskifte

Det snakkes mye om bevissthetsøking og 2012 nå for tiden.

Egentlig skjer denne endringen allerede nå, 2012 er det året Mayakalenderen nevner som et år for store endringer for oss på jorden, men disse endringene skjer allerede, og har skjedd en god stund nå. Vi er faktisk midt inne i dem nå.

Vi går gjennom transformasjoner og vi oppleve at vi eskalerer fra 3. dimensjon og videre opp til 4. og 5. dimensjon i løpet av denne tiden som disse endringene skjer.

Hva innebærer dette  og hvordan oppleves disse ulike dimensjonene ?


3. Dimensjon

I denne dimensjonen slites mennesket mellom de ulike følelsene, og tyr ofte til kamp eller makt for å løse en uenighet eller konflikt. Menneskene er lite eller ikke i kontakt med sin sjel, og lever ut illusjoner om mangelfullhet, fare, kamp, forsvar osv.
Kort sagt: Vi opplever motsetninger hele tiden....godt/vondt ,Kjærlighet/hat...osv4. Dimensjon

Fasadene sprekker = Skuespillene, lureri, svik, uærlighet, maktbruk, krig, bedrag ( i alle former ), styring av andre, krav, tvang, påbud osv slår sprekker, og den bakenforliggende årsaken eller saken kommer til overflaten.
Kort sagt, alle spill vil bli avslørt - og tilbake står nakne fakta.
Dette skjer både på det personlige plan, og på det politiske /økonomiske / globalt osv.
På det personlige plan, vil alle relasjoner som ikke er tuftet på ekthet, ærlighet, kjærlighet og vekst for alle de involverte, i total aksept på den de er, de vil enten måtte endres til vekst for alle involverte, eller ende. Alt blir røsket opp i slik.
Dette skjer pga den globale og universelle vilje om å endre væren fra makt, krig, hat osv til kjærlighet og fred. Samfunnet blir gjennomsiktig.
Det er i denne dimensjonen forløsningene skjer, så vel på det ytre, som på det indre planet.
Dette pga energier utenfra som påvirker oss i stor grad nå. Det foregår en slags renselse. Og den foregår globalt, så vel som universelt. Ingen del av altet er unnlatt denne renselsen, da alt som er påvirkes av den.


5. Dimensjon


Mennesket er gjenforent med sin sjel og hvem de virkelig ER, og har løst fra illusjonene, og ER kjærlighet, så vel for seg selv, som for andre… de ER Altet. Dette er hvem alle ER, men nå er vi det bevisst, og vi lever hvem vi ER. Mennesket er i fred og kjærlighet med hverandre, på tvers av landegrenser, hudfarge, kultur, religion ( som forøvrig endrer struktur og innhold dramatisk )... Alt liv hedres og elskes på likt, fordi vi vet at alt rundt oss er en forlengelse av oss selv.
Så, overgangen mange synes å frykte slik, er en bevissthetsendring - som beskrevet over.
Hvordan kan du og jeg bidra i positiv retning for verden, spør du kanskje? Vær deg selv, ekte og helt, i møte med alle dine situasjoner og deg selv. Tillat ditt sanne jeg å komme til syne, og ha en total aksept på at du er fullkommen akkurat slik du er nå. Det er også alle andre både mennesker og situasjoner.
Det er når vi møter oss selv, hverandre, verden og jorden på denne måten at den store transformasjonen skjer, der vi henter ned himmelen på jord, og lever i mellommenneskelig kjærlighet med oss selv og alt liv.


I denne tiden våkner stadig flere av oss og erindrer denne kjærligheten, vårt eget opphav, og nå forstår stadig flere av oss at vi er så uendelig mye mer enn en kropp og et menneske.
Vi må forsøke å leve mer fra hjertet, akseptere våre ulikheter og være tolerante ovenfor alt og alle.

Vi må la vårt indre lys skinne, for vi skal leve i lyset og i kjærligheten...det er det som er det egentlige målet. I mellomtiden må hver og en gå igjennom sine "fødselsrier" alt etter hvor de står på det personlige plan, for vi skal være nødt til å møte, og akseptere våre indre "spøkelser" før vi kan åpne opp for den totale aksept og kjærlighet .

Meditasjon er en gylden nøkkel i denne prosessen.

Husk at jeg er deg og du er meg, for vi er EN :)
 


0 Kommentarer på Bevissthetsøkning og dimensjonsskifte:

Kommentarer RSS

Legg til kommentar

Navn:
E-postadresse: (Obligatorisk)
Hjemmeside:
Kommentar:
Gjør teksten større, fet, kursivert og mye mer med HTML-kode. Vi viser deg hvordan.
Post Comment
Website Builder drives av  Vistaprint