Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

CHAKRA

Chakraene er energicentre, som representrer en del av vår bevissthet og kropp. Når kroppen,- og derfor også bevisstheten - ikke er i balanse, blir dette gjenspeilt i chakraene. Hvert chakra kontrollerer spesifikke kroppsdeler og kroppsfunksjoner. Samtidig representerer chakraene også spesielle deler av din bevissthet. Spennninger i kroppen kan relateres til spesifikke spenninger i bevisstheten. Kroppen kan ses som et kart, et atlas over bevisstheten.

De mest stabile strukturene i den subtile kroppen er kjent som "Hjul" (Chakraer) eller "lotuser" (padma) på grunn av måten som strømmene av energi ender hos dem eller sendes fra dem.

Ordet "hjul" indikerer at disse sentrene er i bevegelse og aktive. "Lotus" henspeiler til en plante, og akkurat som planter vokser, er de psykiske sentrene ikke fullstendig utviklede i oss, men har fortsatt igjen å åpne sine kronblader i full blomstring.

Det er syv hoved chakraer, pluss hundrevis av sekundære og tusenvis av mini chakraer kalt "nadis".

Chakraet kan jobbet uavhengig av andre, men også sammen, og siden de er forbundet gjennom serier med astrale og eteriske tuber og kanaler, kan de la energi passere til og fra hverandre. Chakraene roterer også i forkjellige retninger.

De i den øvrige del av kroppen regnes å rotere med klokka, mens chakraene i den nedre del av kroppen sies å rotere mot klokka.

Et chakra kan likevel bli reversert ved hjelp av viljestyrke til å gå i motsatt retning, og det er dette som hjelper oss å finne forskjellige attunements/"avstemning" ved å blande de forskjellige energiene til chakraene sammen til den avstemningen er funnet som passer for det vi skal jobbe med.

Mooladhara-rotchakraet.

Dette chakraet er vår grunnstøtte. Det representerer elementet jord, og er derfor relatert til våre overlevelses-innstinkter, og til vår følelse av jording og forbindelse med kroppen vår og det fysiske plan. Ideelt sett gir dette oss helse, trygghet og dynamisk tilstedeværelse. De fire kronbladene symboliserer himmelretningene.

Plassering:

I mellomkjøttet, et lite stykke inn i kroppen mellom anus og kjønnsdelene. Påvirker: Nederste del av underliv, blodsystem, blære, bein, føtter, mannlige kjønnsorganer, jording, instinkter, overlevelse, vagina, nervesystem, rå seksualdrift, kåthet

Ubalansert:

Hemorroider, fedme, forstoppelse, impotens/frigiditet, blæreproblemer, depresjon, "spaced out", hyperaktiv, mangel på selvtillit.

Farge:

Rødt; jordfarger

Element:Jord

Mantra:LAM

Swadishthana-sakral-chakraet, seksual-chakraet

Dette chakraet er relatert til elementet vann, og til følelser og seksualitet. Det forbinder oss med andre gjennom følelser, begjær, fornemmelser og bevegelse. Ideelt sett bringer dette chakraet oss fluiditet og grasiøsitet, dybde i følelser, seksuell fullkommenhet og evnen til å akseptere forandringer. De seks kronbladene forbindes med de seks besværende følelsene; lyst (karma), sinne (krodha), grådighet (lobha), illusjon (moha), stolthet (mada) og misunnelse (matsarya). Plassering: Bak skambenet i ryggsøylen Påvirker: Ovarier, testikler, nyrer binyrene, befruktning foster (i magen) melkeproduksjon, hud Ubalansert: Nyreplager, muskelkramper, aggresjon, problemer med befrukning, selvfornektelse, skyldfølelse og angst, melkeproduksjon, energimangel, allergi, overdreven sjenerthet, impotens, frigiditet

Farge: Orange

Element: Vann

Mantra: VAM

Manipura-Solar plexus

Dette chakraet er kjent som kraft-chakraet, og er lokalisert i solar plexus. Det styrer vår personlige styrke, vilje og autonomi så vel som metabolisme. Når det er friskt gir dette chakraet oss energi, effektivitet, spontanitet og ikke-dominerende makt. Den tibladede lotusen er relatert til elementet ild. Det tredje chakraet blir også ansett som å være senteret for vår intelligens og derfor på mange måter styrt av den bevisste delen av vår bevissthet (mind). Derfor er det mange som mener at det 3. chakraet bare er aktivt mens vi er våkne. Det er her vi finner vår "personal power", vårt eget personlige kraft- og viljessenter, og det er herfra vi projiserer vår egen vilje ut i verden. Plassering: Bak navlen i ryggsøylen

Påvirker: Bukspyttkjertelen, pusten, dyp pusting, solar plexus, viljen, fordøyelsen, aktivitetsnivå

Ubalansert: Pusteproblemer, leverproblemer, matallergi, gallestein, fordøyelsesproblemer, sukkersyke, mangel på selvtillit, depresjon, angst, føler at andre kontrollerer deg eller: stormannsgalskap, overintellektuell, krevende, perfeksjonist, arbeidsnarkoman

Farge: Gul

Element: Ild

Mantra: RAM

Anahata, hjerte-chakraet

Dette chakraet er relatert til kjærlighet og er det som integrerer motsetninger i psyken; sinn og kropp, mann og kvinne, persona og skygge, ego og enhet. Et sunt fjerde chakraet tillater oss å elske dypt, ha medfølelse og ha en dyp følelse av fred. Anahatat-chakraet (hjulet av den uslåtte (lyd)) er også vidt kjent som hjerte-lotusen (hrit-padma eller hridaya-kamala). Hjertet heller enn hodet har siden gammelt av blitt sett på som den sanne broen mellom bevisstheten og kropen. Den individuerte bevissthet har også blitt beskrevet som svirrende rundt og rundt i det tolv-eikede hjertehjulet, drevet fram av sin gode og dårlige karma. Plassering: Bak hjertet i ryggsøylen Påvirker: Lunger, hjerte, armer, hender, evnen til å gi og motta kjærlighet, thymus-kjertelen

Ubalansert: Høyt blodtrykk, manisk-depressiv, astma, overkritisk, krevende, dårlig hjerte, muskelspenninger i rygg, mellom skulderbladene, kreft, paranoid, høyt blodtrykk, redsel for å gi seg hen, redsel for å være fri, livredd for avvisning, prøver å kontrollere andre gjennom penger.

Farge: Grønt, rosa

Element: Luft

Mantra: YAM

Vishuddha/Vishuddhi, hals-chakraet

Vishuddha-chakraet (rent hjul), eller vishuddhi-chakraet (hjul av renhet) er lokalisert i halsen og er derfor kalt hals-hjulet (kantha-chakra). Det er spesielt forbundet med det femte element, eter (akasha), og derfor også med lyd og hørsel. Navnet refererer antageligvis til eterens renhet, som er kilden til de andre fire elementene. Dette chakraet er også relatert til kommunikasjon og kreativitet. Her opplever vi verden symbolsk gjennom vibrasjoner, som for eksempel vibrasjonen av lyd som representerer språk. Dets seksten kronbladet er forbundet med Sanskrit vokaler, hvilket hinter til statusen dette chakraet har som et opphav tiltale, i og med at vokalene er mer primitive enn konsonantene. Plassering: I halsen

Påvirker: Hals, strupe, ører, munn, armer, hender, muskler, nerver, skjoldbruskkjertelen, kommunikasjon, kreativitet, forbindelser

Ubalansert: Influensa, forkjølelse, nakkesmerter, struma, muskelspenninger hyperaktiv, snakker ustoppelig, selvrettferdig, dogmatisk eller overbeskjeden, upålitelig, svak, problemer med å uttrykke seg

Farge: Blå

Element: Eter

Mantra: HAM

Ajna, det tredje øyet

Ajna-chakraet (kommando-hjulet) er relatert til det å se, både fysisk og intuitivt. Det åpner våre fysiske deler og vår forståelse av arketypiske nivåer. Når det er friskt lar det oss se klart, og dermed se alt bedre i perspektiv. Den tobladede lotusen viser at med sine to blader er den relatert til den naturlige polariseringen i menneskesinnet (og hjernen), som er organisert som en på/av datamaskin. Plassering: Midt i hodet bak øyenbrynssenteret

Påvirker: Pinealkjertelen, øyne, ører, nese, hjernen, intuisjon, drømmer, fantasi, klarsyn, den 6. Sans

Ubalansert: Hodepine, utslitt, diaré, uforklarlige smerter, utkjørt, blindhet, egosentrisk, manipulativ, religiøs fanatisk, autoritær, mareritt, schizofren, oversensitiv redd for suksess

Farge: Lilla, fiolett

Element: Lys og elektrisk, telepatisk energi

Mantra: OM

Sahasrara, krone-chakraet

Sahasrara-chakraet (hjulet med tusen eiker, den tusen-bladede lotus) relateres til bevissthet som ren oppmerksomhet. Det er vår forbindelse med den større verden bortenfor, til et tidløst, romløst sted av allvitenhet. Når det er utviklet gir dette chakraet oss kunnskap, visdom, forståelse, spirituell forbindelse og herlighet. Plassering: Toppen av hodet, issen

Påvirker: Hypofysen, tanke, informasjon, viten, samadhi, opplysning

Ubalansert: Ofte migrene, skallethet, flass, svarte ringer rundt øynene, psykotisk, konstant frustrasjon, destruktiv, ingen livsglede

Farge: Hvitt, lilla, gull

Element: Kosmisk energi

Mantra: Alle

0