Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Klarsyn

Klarsyn, synskhet eller clairvoyance er en evne til å se mer enn det som er alminnelig ved bruk av vanlige menneskelige sanser. Klarsynte hevder at de ser f.eks fremtidige hendelser, men også fortid og andre typer informasjon man ikke egentlig kunne vært i besittelse av.

Noen klarsynte arbeider som medier og kommuniserer angivelig med vesener i andre dimensjoner.

Denne skjulte kraften er tilgjengelig for dem som anerkjenner og godtar at det er en høyere sfære av kjennskap og kommunikasjon utover sine egne fysiske kropper. Universet er full av denne ubegrensede energien som kan bli benyttet av nesten alle som vil gjøre innsats for å fokusere og innstille seg selv for slike vibrasjoner. Disse vibrasjonene er ikke bare for personer med evner, men for alle som gjør forsøk på å lære dens hemmeligheter.

esten alle synske mennesker er det fordi de gjenkjenner tegnene på denne energien og fokuserer sin oppmerksomhet på dens virkemåter som er det store som kreves for å utvikle den. Hvis de ikke hadde fokusert sin oppmerksomhet på det, da ville de ikke vært hva de er.

Clairvoyance – er evnen til å se og motta informasjon i form av farger, symboler og/eller bilder, ved hjelp av sanser utenom de vanlige fem.

Ved klarsyn mottas de psykiske inntrykkene ved hjelp av det 3. øye.

Når et menneske utvikler klarsyn, ser de gjerne ånder som lys(glimt) eller skygger, og forstår ofte ikke hvasom skjer. Etter hvert som man utvikler denne evnen, vil man kunne se dem tydeligere og persontrekkene trer gradvis frem.

Å gjenkalle bildene man tar inn, er en av de utfordringene en klarsynt ofte møter på. Den klarsynte må ha utviklet forståelse for de bildene som mottas og gjengi disse så detaljert som mulig. Noen bilder er imidlertid vanskeligere enn andre å gjengi og/eller forklare.

De fleste mennesker sender ut en form for "energi" som en klarsynt fanger opp og tolker.

Klarsyn sammen med en godt utviklet intuisjon gir den klarsynte mulighet for a gi deg råd og veiledning om en bestemt handling eller situasjon nå eller i fremtiden.

Det hender at noen mennesker har mange mentale sperrer som begrenser den klarsyntes mulighet til å "se". Samtidig er det viktig å være klar over at klarsynte heller ikke kan se alt.

Klarsyn er et begrep som er noe misforstått, og blir alt for ofte brukt til å beskrive andre måter å motta budskap på, som for eksempel klarfølelse, som er evnen til å føle energier. Klarsyn handler om evnen til å se, verken mer eller mindre. Er du en visuell person, dvs. at du lett kan tenke i bilder, har du et godt utgangspunkt for å utvikle evnen til klarsyn. 

Hvordan utvikle klarsynet ?

Alle mennesker har en form for klarsyn. Tidligere var vi mye mer åpen og vâr for naturen og energiene rundt oss, og hadde også mer tid til å lytte innover i oss selv. Det var derfor mer vanlig at folk hørte og så ting.

Nå for tiden er det veldig mange ting som krever vårt fokus utenom oss selv. Det skal ofte skje ting hele tiden og folk har dårlig tid. Man har dermed ikke så mye tid til seg selv.

Det er noen som er født med et sterkt klarsyn og som dermed har det fra de er små.

De fleste er ikke det, men kan på sin måte utvikle mer det som alle er født med. Noen er gode pianister og har virkelig talent, mens andre går på gitarkurs og lærer litt slik at de kan klimpre litt for seg selv. Til dette trenger du ikke talent, og det blir noe av det samme med klarsynet. Man kan trene opp evnen noe.

Noen er også mer "lukket" i forhold til det spirituelle , men kan jobbe med seg selv og kanskje få en bedre kontakt med sitt indre etterhvert.

Alt dette krever endel arbeid, man må jobbe mye med seg selv. Det nytter ikke å bare bestemme at man har lyst til å åpne for klarsynet, uten å gjøre noe mer med det.

Det ville bli som å kjøpe en treningsvideo og tro at man kom i form bare ved å se på den.

Det kan være lurt å starte med jevnlige meditasjoner, som jo er den beste måten å komme i kontakt med seg selv.

Man må også" rydde" litt tid til seg selv, slik at man kan ha mulighet til å lære seg å lytte innover og ikke bare utover.

Det finnes også øvelser som man kan forsøke og som kan hjelpe enkelte.

Øvelse for å utvikle klarsyn:

Denne øvelsen går i hovedsak ut på å stimulere ditt 3. øye, som er et av to energisenter som er forbundet med klarsynet. Sett deg ned et rolig og behagelig sted, og lukk øynene. Ta noen dype åndedrag og kjenn hvordan du begynner å slappe av. Se for deg ditt 3. øye og hvordan hvitt lys strømmer inn i dette energisenteret. Det er viktig at du ikke forsøker å tvinge senteret til å åpne seg, men lar prosessen gå sin gang. Vær oppmerksom på alt du ser under denne meditasjonen, det være seg farger, symboler og/eller bilder. Kanskje opplever du å ikke se noe i begynnelsen, dette er veldig vanlig, resultatene kommer først når du er rede for det.

Klarsyn, klarfølelse og klarhørsel

Som barn er vi alle åpne for kontakt med den andre siden, men etter hvert som man blir eldre lukkes disse sansene ofte ned. Noen vil imidlertid fortsette å ha kanalen åpen og opplever åndeverdenen som like naturlig som den fysiske verden.

Vi besitter alle psykisk evner i større eller mindre grad. Det er også vanlig at en evne er mer fremtredende enn de andre, for eksempel kan man føle mye, men ”se” desto mindre. Dette har ikke nødvendigvis innvirkning på graden og kvaliteten av ”synskhet”. Man har 3 former for klarsynte"kanaler ":

klarsyn:

Clairvoyance – referer til evnen til å se og motta informasjon i form av farger, symboler og/eller bilder, ved hjelp av sanser utenom de vanlige fem

klarfølelse:

Klarfølelse – clairsentience – er den mest utbredte evnen blant psykiske evner, og referer til evnen til å motta informasjon i form av følelser, ved hjelp av sanser utenom de vanlige fem

klarhørsel:

Klarhørsel – clairaudience – er en form for telepati, og referer til evnen til å motta informasjon i form av tanker, lyder og ord, ved hjelp av sanser utenom de vanlige fem.

Mediumskap

Det finnes mange måter å forklare hva et medium gjør og er.

Mediumet har rett og slett kontakt med den andre siden.

Medium betyr i midten, og det er akkurat det et medium er, mellom to verdner.

Når mediumet kontakter åndeverden kan ikke mediumet selv bestemme hvem som skal kommer frem fra åndeverden, og det trenger ikke være slekninger, men det kan også være nære venner som kommer frem, og gjerne vil gi seg til kjenne.

Åndene presenterer seg ofte slik vi husker dem fra det fysiske livet. Sannsynligvis vil de bruke bestemte uttrykk og ha på seg noe som gjør at slektninger eller venner av dem kjenner de igjen..

Kort sagt så kommer alle gjennom med sine tydlige karaktertrekk, f.eks en som har vært flink til å kommunisere i sitt jordiske liv, kommer gjennom høyt og tydelig også i åndetilværelsen. De vil gjøre alt for at du skal kjenne de igjen.

Mediumskap og klarsyn er to forskjellige evner. Det sies at alle medium er klarsynte, mens ikke alle klarsynte er medium. Dette er fordi informasjonen kommer fra forskjellige kilder, avhengig av om utøveren bruker mediumistiske eller klarsynte metoder.Når noen bruker sine synske evner til å se etter situasjoner, stemninger, fortid- og mulige fremtidsutsiker for klienten, vil de få tilgang til mange - kanskje ikke alle - energilag som ligger og “flyter” rundt dem. Dette er på en måte “gratis” informasjon som kan tas opp av alle med evnen til å koble seg på, men det kan noen ganger være vanskelig å sortere mellom god og dårlig informasjon. Denne informasjonen blir verdiful i lys av tolkningen den gis av den klarsynte og klienten.Et medium kobler seg ikke bare på de åpne energibølgene på samme måte, men henvender seg til intelligensen og personligheten til de som har gått bort. Individer som er på den andre siden har en høyere, raskere frekvens enn vi som fortsatt er på det materiale plan. Avdøde som ønsker å ha kontakt med oss må da senke sin frekvens samtidig som vi her må heve vår frekvens, slik at vi kan ”høre” hva de sier. Dette er noe alle kan gjøre til en viss grad, i og med at vi alle kan oppleve å få meldinger fra våre nære og kjære, men et medium har utviklet sine evner utover gjennomsnittet. Det er som at alle kan synge i dusjen, men ikke alle kan/vil synge på en scene.

0