Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Medisinsk Yoga

Jeg er utdannet Medisinsk Yogainstruktør og har kurs med jevne mellomrom. Gi beskjed om du har lyst til å være med.....du vil ikke angre på det :-)

Litt fakta om Medisinsk Yoga:

Instruktørene i Medisinsk Yoga har alle medisinsk grunnutdanning og de fleste er helsearbeidere.

Denne typen Yoga er for alle, men det legges til rette med alternative øvelser for personer som har fysiske vanskeligheter med å gjøre øvelser.

Øvelsene er testet og dokumentert gjennom forskning ved Karolinska Institutt i Sverige.

Mediyoga omfatter et hundretalls forskjellige økter og meditasjoner som kan brukes i rehabilitering av grupper med ulike behov, for eksempel astmatikere, personer som lider av utbrenthet eller ulike former ryggproblemer, søvnforstyrrelser, Parkinsons, migrene osv. – og som samtidig kan skreddersys for den enkeltes spesifikke og unike behov.

Fysiske øvelser og stillinger kombineres med puste- og konsentrasjonsteknikker. Korte, enkle yogaøkter kombineres med dyptvirkende meditasjoner for deretter, som en integrert helhet, å skape spesifikke terapeutiske effekter og ut fra yogaens grunnleggende intensjon om å skape en dyp, direkte energimessig balanse på alle nivåer.

Alle øvelsene utføres med utgangspunkt i personens evne og kapasitet. Også alvorlig utmattede og kronisk syke personer kan delta i utøvelse av Mediyoga.

MediYoga er en holistisk disiplin som, uten noen egentlige kontraindikasjoner, harmonisk fungerer sammen med den vanlige helsetjenesten, som løfter frem, stimulerer og prioriterer det medisinske og legende perspektivet uten å slippe det mystiske, det åndelige, holistiske aspektet av kunsten å lege.

MediYoga tar med hele mennesket, med sin fysiske kropp, som den energiskapningen mennesket er.

Under og bortenfor symptomene arbeider yogaøktene konkret, direkte og grunnleggende med å betone pustens betydning og balansere det underliggende energisystemet,.

En ryggstudie ved Karolinska institutt, der man har sammenlignet medisinsk yoga -MediYoga, fysioterapi og besøk hos ryggspesialist, viser at yogaen er den mest kostnadseffektive metoden mot ryggsmerter.

Mediyogaen kan i følge KI gi en helsegevinst for samfunnet på 1 million kroner pr. pasient pr. år.

Omregnet til alle med ryggproblemer handler dette om milliarder i mulig innsparing for samfunnet.

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om MediYoga, eller om du ønsker å gå på kurs hos meg.

Jeg gir også enkelttimer om noen vil ha det, eller om du ønsker å gi bort i gave til noen som trenger det.

0