Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Numerologi

(læren om tall)

Er en praksis som forsøker fastslå sammenhenger mellom bokstavkombinasjoner (ofte navn) og de positive eller negative verdiene på grunnlag av tallberegninger.

De som praktiserer den, hevder at tall og tallforhold styrer ikke bare kvantitative forhold, men også kvaliteter, for eksempel personligheta og egenskapene til en person. Ved hjelp av forskjellige opplysninger, som for eksempel navn og fødselsdato, regner man seg fram til tallstørrelser som i sin tur gir informasjon om personen.

Det er ingenting "overnaturlig" med Numerologi.

Noen kaller det åndelig matematikk. Teknisk kan det forklares med at jordens grunnmasse eller matrise (matrix), baserer seg hovedsakelig på tall. De to andre faktorene i denne konstruksjonen er lyd og lys.

Tallene beveger seg i uendelige mønstre av pulserende lys. Disse kombinasjonene blir til slutt energi manifestert i fysisk form. Deg for eksempel!

Siden alt i universet er energi og vibrerer, har hvert enkelt menneske sin spesielle vibrasjonshastighet som beskrives med tallkombinasjoner. Det er disse tallene man regner ut og baserer analysene på. Numerologi er det eldste alternative verktøy vi har.

Tanken bak Numerologi er, at vi er alle spirituelle vesener, eller sjeler, som inkarnerer på jorden mange ganger for å utvikle bevisstheten vår gjennom mange liv og forskjellige livsoppgaver.

Numerologiens popularitet har vokst enormt de siste 10 år. Den industrialiserte verden blir mer og mer basert på data, som faktisk er avhengig av numerologiske systemer, så folks fasinasjon og interesse for denne urgamle spirituelle vitenskapen blir større og større.

Mange mennesker vil på et eller tidspunkt i livet få et ønske om å forstå og kjenne seg selv bedre.

Desto bedre du kjenner deg selv, desto mer vil du kunne forbedre dine prestasjoner, utvikle og utløse dine ressurser, ditt eget potensiale og din fremgang.

En Komplett numerologisk analyse kan være et virkemiddel for din personlige utvikling, og gjøre deg mer bevisst ditt eget potensiale og dine vekstmuligheter.

Den avslører hvem du er, gir deg råd hvilken vei du skal gå, den avslører alle livssyklusene du skal gjennom, den avslører alle utfordringene du skal gjennom i løpet av livet, og gir deg nærmere innblikk i hva som vil skje med deg i tiden fremover.

Vi mennesker har i tusenvis av år har forstått at stjernene påvirker våre liv, men ikke fått helt med oss at astrologi faktisk er basert på numeriske beregninger. Derfor påvirker Numerologi ditt daglige liv.

Finn ditt eget skjebnetall /livstall/ lykketall her

I de gamle kulturene var det kun de innvidde som fikk lære om de hemmelighetene som er i tallenes mystikk og okkulte viten. Dermed gikk også mye tapt, da ikke alle fikk ta del i denne vitenskapen. Sammen med de gamle hinduer, var Kaldæerne og Egypterne også vel vitende om den okkulte eller skjulte betydning av tallene, og deres relasjon til tid og menneskelivets gåter.

De tidligste spor går 6 - 10.000 år tilbake i tid. Røttene til moderne numerologi stammer fra Pythagoras, en gresk matematiker, astrolog og filosof. Men uansett hvor langt tilbake i tiden man går, har menneske kjent til den hemmelige betydningen av tallene, men det nøyaktige tidspunktet for oppdagelsen er aldri blitt konstatert.

Numerologien avslører deg, dine muligheter og utfordringer. Den gir deg innsikt i hva slags muligheter som vil by seg i de kommende år. Den beskriver syklusene du må gjennom i løpet av livet, og den gir råd angående fremdrift, karriere og kjærlighet.

Mitt eget skjebnetall/livstall er 11 (11/2)

Anbefalt bok om numerologi : "Numerologien avslører deg" av Glynis McCants

0