Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Hva er positivitet ?

Er positivitet et livssyn ? å kunne se det positive i det negative.

Livet er jo tross alt mest positivt.

Uten å oppleve vonde ting og opplevelser, ville vi ikke kunne oppleve glede, for vi ville ikke kjenne det igjen.

De fleste har faktisk erfart at "hvis det eller det ikke hadde skjedd, så ville jeg ikke vært her" og de opplever at tross smerte og slit, så ble det et positivt resultat til slutt. Alt har en mening.

Det er faktisk veldig viktig i en prosess der ting er vanskelig, å prøve og tenke på de positive aspektene ved saken. Det kan ofte være vanskelig og man må ofte få ting litt på avstand før man kommer dit, men vi mennesker tåler utrolig mye, og vi reiser oss igjen og igjen etter slagene vi møter i livet.

Det er vel ingen som går omkring og er evig lykkelige hele tiden, men man kan prøve å jobbe seg fram til en viss "flyt" i livet og dermed får det i gjennomsnitt bedre.

En professor i psykologi, Martin Seligman, oppsummerer på en fin måte, 3 ulike måter å leve på for å oppnå positive følelser og opplevelser av lykke.

Disse er basert på vitenskapelige observasjoner:

Et fornøyelig liv

Betyr å fylle livet med så mange positive og gode følelser som mulig, og ha evnen til å forsterke og bevare disse over tid. Ordet fornøyelser dekker dette punktet, og fornøyelser er festet til eksterne opplevelser. Problemet er at vår evne til å tilpasse oss gjør at vi stadig må ha påfyll av fornøyelser, samt i en stadig sterkere grad for å oppleve en tilfredsstillelse. Vi kan fort bli avhengige. (Et fornøyelig liv gir en slags rus, og ved fornøyelser produseres flere kjemiske stoffer i hjernen. Et av disse stoffene er dopamin som du kan lese mer om her. Dopamin har en direkte forbindelse med hjernens belønningssystem, og blir også produsert i forbindelse med aktiviteter som trening, ekstremsport og sex.

  Et godt liv

Betyr å ha evnen til å engasjere seg. Består av f.eks. å finne det interessante i den jobben vi allerede har, selv om den ikke er den vi skulle ønske vi hadde. Videre består det av å ta vare på famile og nære venner, og være sosial. Folk som har en særdeles høy opplevelse av glede er faktisk veldig sosiale. En stor grad av takknemlighet er tilstede, samt evnen til å være oppmerksom på de små positive hendelsene. Folk som lever et godt liv oppnår en mer permanent opplevelse av tilfredshet og glede. De positive følelsene kommer innenfra (i motsetning til de som lever et fornøyelig liv), og stimulerer til indre vekst fremfor å fokusere på ytre omstendigheter.

  Et meningsfylt liv

kan bestå av bl.a. å hjelpe andre,å gi av seg selv og gjøre ting som er viktig for en selv. Folk som jobber i frivillige organisasjoner eller som har en svært interessant jobb, opplever å ha et meningsfylt liv. Egoisme er stort sett fraværende hos de som lever et meningsfylt liv, og de har en tendens til å se det beste i andre mennesker. Et ønske om at alle skal ha det bra er ofte tilstede. Å ha et meningsfylt liv betyr gjerne å ha satt seg mål og jobbe mot.

For å få et lykkelig liv er vi nødt til å ha en balanse mellom disse tre.

Fornøyelser, engasjement og mening er stikkordene for et fullt og helt liv. Et fenomen som oppstår når vi lever våre liv til det fulle, er opplevelsen av flow.

Forskning underbygger altså noe mange har hevdet i lang tid, at et mer positivt syn på tilværelsen, kombinert med gode følelser gir et lykkelig liv. Dessuten har positivitet en direkte innvirkning på vår helse. Positive mennesker har færre sykdommer, de lever lenger enn negative folk, og de har lettere for å ta de riktige grepene i livet som fører til suksess og lykke.

På grunn av dette er det så utrolig viktig å fylle livet med glede og positivitet

Det du fokuserer på blir din virkelighet, og den forsterkes ytterligere på grunn av hjernens måte å arbeide på.

Et sentralt begrep i den nye positive psykologien er “flyt”.

Flyt er en helt spesiell sinnstiltand som oppstår når vi er tilstrekkelig oppslukt av en aktivitet. Det har vist seg at flyt er en sterk kilde til lykke, og det aller beste må være å få flyt i livet generelt. Det kan være veien til en vedvarende tilstand av tilfredshet, et bedre liv med mindre bekymringer og mer glede.

Dette innebærer:

Du vet hva du vil eller liker å gjøre

Forstyrrende elementer “slutter å eksistere

Følelsen av tid og sted opphører, du lever i nuet og kjenner en forbindelse med noe “større”. Egoet forsvinner i bakgrunnen.

Innebærer klarhet over hva du må gjøre for å oppnå målet, og hvor bra du egentlig gjør det.

Målet må ikke være for vanskelig, men heller ikke for lett. En forståelse av at du faktisk kan klare det, hvis ikke uteblir flyten

Alle handlinger har en forbindelse med hverandre. Du opplever en mening i det du gjør, det er en intensjon i envher handling. Enhver ny handling bygger videre på siste handling.

Ingen stress, ingen bekymringer og selvtillitten er på topp.

Når en er i flyt opplever en ofte at “ting faller på plass”. Tenk deg at du er i gang med en oppgave du er dypt konsenteret om. Du har møtt et problem du må løse, og den kreative hjernen din arbeider på høygir. Plutselig dukker det opp en løsning på problemet, og en stor grad av tilfredshet og lykke skapes i deg.

Dette vil også skje hvis du har flyt i livet. Ting vil ting falle på plass, men i et større perspektiv.

Så det er uten tvil verd å forsøke å ta et par grep for å forsøke å stresse ned i hverdagen og forsøke å være mer i "nuet"

Prøv også å legge inn en meditasjon hver dag på ca 10 min og se om det kan hjelpe.

Når man lærer seg meditasjons teknikker, så blir det også lettere å få til å "synke" ned litt.

En annen ting er at hvis alle i hele verden klarte å være litt mer positive i løpet av en periode, så ville det nok skje endringer ved mye av det negative som skjer rundt omkring ,og det ville skje en bevissthetsendring over hele kloden.

Verd å forsøke ?

Ha en flott dag videre !!

Lykke til !

0