Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

info hentet fra alternativ.no

Beskrivelse av metoden

Refleksologi tar utgangspunkt i teorien om at kroppen har et nettverk av sonesystemer hvor punktene står i forbindelse med hverandre via nervesystemet. Behandlingsmetoden kan ses på som en videreutvikling av soneterapi. En soneterapeut behandler ut ifra teorien om at reflekspunktene under føttene representerer hele organismen, mens en refleksolog arbeider med reflekspunkter som finnes over hele kroppen. Ved hjelp av trykk på et bestemt punkt kan man påvirke et annet organ i kroppen, fordi ulike deler av kroppen deler deler nerveutspring. Som behandlingsmetode er refleksologi også et redskap for kartlegging av lidelser. Det bildes en helhet, hvor man ikke bare fjerner symptomene, men også årsaken til problemet.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes

Som følge av sonesystemet vil punktmassasje kunne påvirke hele organismen, herunder muskel- og skjelettsystemet, hormonsystemet, immunforsvaret, nervesystemet, sirkulasjonssystemet, sanseorganene og de indre organene. Ved å stimulere nyrenes, leverens og fordøyelsessystemets reflekssoner igangsettes kroppens avgiftende funksjoner, noe som bidrar til en høyere utskillelse av avfallsstoffer og tungmetaller.

Refleksologi har vist seg å ha god effekt ved behandling av idrettsskader, urinveisinfeksjoner, psoriasis, astma, migrene, ryggproblemer, atopisk eksem, bekkenløsning reumatisme, depresjon, høyt blodtrykk, fibromyalgi, stressrelaterte plager, utbrenthet, angst og andre psykiske problemer. Behandlingen løser også opp blokkeringer, bryter ned spenninger og bidrar til økt blodsirkulasjon.

Man trenger ikke være syk eller ha spesifikke problemer for å bli behandlet, ettersom refleksologi også har til hensikt å styrke immunforsvaret og forebygge sykdom.

Beskrivelse av behandling

Behandlingen består hovedsakelig av punktmassasje, enten med hender eller ulike sonestaver. Reflekspunktene rundt om på kroppen er dynamiske, og for klienten vil disse punktene kjennes ømme ut ved press. Refleksologen kjenner det som små krystaller under huden, og når de bestemte punktene behandles igangsettes kroppens selvhelbredende evner. På en enkel måte kan man si at refleksologi er en form for trykkmassasje, som er med på å normalisere kroppens funksjoner.

Etter behandlingen kan noen oppleve en midlertidig oppblomstring av sykdommen og forbigående smerter knyttet til det. Enkelte kan også oppleve trøtthet, prikkende fornemmelser i kroppen, svimmelhet og kvalme og hyppig vannlating. Disse milde bivirkningene er tegn på utrensing, og oppstår fordi bestemte prosesser i kroppen begynner å gjenoppta sin normale funksjon. 

Hvor mange behandlinger

Det finnes ikke et fasitsvar på hvor mange behandlinger man trenger. Vi mennesker er ulike og naturlig nok vil også hver enkelt respondere individuelt på enhver form for behandling. For noen vil kanskje en behandling være nok, mens andre igjen må gjenta behandlingen flere ganger over en lengre periode. Hvor snart man merker bedring av behandlingen avhenger av hvor sammensatt klientens problem er, og hvor lenge man har hatt det. Hverdagslige plager er ofte enklest å behandle. 

0