Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Spøkelser og gjenferd

Ordet spøkelse blir av og til brukt i samme betydning som gjenferd eller gjenganger.

I folketroen er dette vesener, oftest menneskelige, som går igjen etter døden. De kan være både synlige og usynlige, men skaper alltid redsel og uhygge når de opptrer, også når de viser seg for å gi gode råd eller hjelpe.

Spøkelser er som oftest mennesker som er kommet av dage på en unormal måte eller som av en eller annen grunn ikke klarer å komme over på den andre siden.

Det kan også være avdøde som er gått over til den andre siden, men som kommer tilbake av og til.

Disse er vanskeligere og fjerne, men de er som regel heller ikke negative energier. De kommer tilbake med jevne mellomrom for å passe på gjenlevende familiemedlemmer.

Ofte viser spøkelser seg i gamle hus, ved lyder eller ved å materialisere seg.

De kan også henge fast ved ting som de har eid.

Det er mange som opplever at de plutselig begynner å få uroligheter i huset sitt etter innkjøp av antikviteter , brukte møbler / ting eller ved å få ting som de arver.

Disse tingene lar seg rense hvis de som eier dem ønsker det.

Man kan også anta at noen gjenferd er her fordi de ikke skjønner at de ikke er i live. Dette vil kunne skje når folk har omkommet plutselig.

Da kan gjenferdet gå omkring å utføre sine vanlige syssler, som om ingeting hadde hendt.

Andre igjen kan være redde for å gå inn i lyset på vår siste time.

Fellestrekk som spøkelsene har, er at de bryter mot en naturlov, for eksempel at de forsvinner sporløst. Dette kjennetegnet har de også til felles med alle andre overnaturlige skikkelser.

De kan også klassifiseres i Auditive (dem man hører), visuelle (dem man ser), de taktile (de som tar i deg), odorative (de som gir seg til kjenne som en lukt) og de ekstrasensuelle (de som ikke sanses, men gir deg en sterk følelse av at de er der).Opplevelsene av disse energiene kan også variere ut fra evnene til den som opplever det.Noen er ekstra sensitive og plukker fort opp slike ting, mens andre bare kan få en følelse av ubehag i samme situasjon.Andre igjen er ikke følsomme for slike energier i det hele tatt, og har vanskelig for å merke noe spesiellt.Skulle man bli plaget med dårlige energier, eller uro i hus, eller rundt en person....så finnes det råd.Det kan da foretaes husrens og / eller healing og rens av personen som føler seg plaget.Slike ånder/ energier er ikke noe farlige, men kan ha stor konsekvenser for de som plages med dem.Det kan gå hardt utover livskvaliteten til vedkommende, og føre til negative resultater i hans / hennes liv i det lange løp.Så hvis du er plaget, ta kontakt med en "fagperson" og bli kvitt det .

0