Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

UFO OG UTENOMJORDISK KONTAKT

UFO betyr Uidentifisert Flyvende Objekt og kan egentlig være hva som helst.

Nå har vi etterhvert brukt benevnelsen UFO stort sett på det som oppfattes som utenomjordiske reisende farkoster....og det har vi gjort så lenge at vi tenker kun på dette som UFO.

Mange mennesker rundt omkring i verden har sett disse fremmede flyvende objektene , enten som lys, eller også som fartøylignende saker.

Noen har også rapportert om bortføringer av disse, der de blir "undersøkt" osv før de blir ført tilbake.

Det som er problemet, er det i alle år er blitt latterliggjort i media straks noen har rapportert slike hendelser, og mennesker har dermed tenkt seg om både en og to ganger før de har sagt noe. Det er jo fare for å bli stemplet som en "raring" om man tror på slikt.

Det er i de siste årene blitt flere og flere rapporter rundt om i verden, og det blir stort sett lagt ut nye bilder og filmer hver dag på nettet.

Under kan du se noen eksempler:

Når objektet blir identifisert, reklassifiseres det til IFO(Identifisert flygende objekt). Noen observasjoner av flygende objekter blir identifisert som værballonger , fly, planeter eller naturlige fysiske fenomener som skaper bevegelig eller stillestående lyds, for eksempel linseskyer.

I den senere tid er det vist til at enkelte slike observasjoner kan være knyttet til hemmelige militær forskning på nye flytyper og alternative framdriftsformer for fly.

HESSDALEN

Hessdalen er en liten dal i Norge, ca.12 mil syd for Trondheim. I desember 1981 begynte innbyggerne å se merkelige lysfenomener, ofte beskrevet som lysende store kuler, som beveget seg rundt nede i dalen. Fram til slutten av 1984 ble flere hundre observasjoner ble gjort i dalen. På det meste var det opp til 20 observasjoner i uka. Dette ble etterhvert kjent blant folk, og mange reiste til Hessdalen og fikk se fenomenet selv.Mysteriet her er vel egentlig ikke oppklart enda, men bortforklart som "naturfenomener".

ufo i Hessdalen

Astronaut avslører utenomjordisk kontakt

Apollo 14-astronauten Edgar Mitchell sier han kjente til en rekke UFO-besøk til jorden i sin karriere hos NASA, men alle ble hemmeligholdt av myndighetene.

Den 31. januar 1971 var kaptein Dr. Edgar Mitchell ombord på en reise ut i verdensrommet som resulterte i at han ble det 6. mennesket som har gått på månen.

Apollo 14-oppdraget var NASAs tredje bemannede månelanding.

Denne historiske reisen endte trygt ni dager senere den 9. februar 1971. For Mitchell skulle derimot karrieren hans bli langt mer spennende enn han kunne forestille seg.

Han har i nyere tid stått frem og avslørt at utenomjordiske vesener har kontaktet mennesker en rekke ganger, men myndighetene har holdt sannheten skult i 60 år.

Mitchell har blitt omtalt på en rekke nyhetsnettsteder og har også blitt intervjuet av Discovery Channel

Ja, det er nok mer mellom himmel og jord enn de fleste er klar over, og det kommer nok til å komme fram mer og mer ettersom tiden går, og fler og fler ser disse fenomenene.

I media dukker det stadig opp nye filmer og informasjon om dette, og det lar seg snart ikke benekte at det må være noe mer her enn bare oss.........

0